Καλωσήρθατε στο noc.teiser.gr

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛ&ΔΔ) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του εξοπλισμού, των διασυνδέσεων και των υπηρεσιών του Δικτύου Δεδομένων του ιδρύματος.

Το ΚΛ&ΔΔ φροντίζει για τη συνεχή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του, την εισαγωγή και εξοικείωση με τεχνολογίες αιχμής στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Το ΚΛ&ΔΔ λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας που έχει ψηφισθεί από το συμβούλιο ΤΕΙ.
 

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Σάββας Πασχαλίδης


Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Αιτήσεις