Ανακοινώσεις

Ενημέρωση σχετικά με την διακοπή της παλαιάς υπηρεσίας Pithos (http://pithos.grnet.gr)

προστέθηκε στις 26-06-2014

Η υπηρεσία pithos (http://pithos.grnet.gr) έχει αντικατασταθεί από την νέα έκδοσή της που αποτελεί πλέον μέρος του ~okeanos. Η παρούσα, παλαιότερη έκδοση της υπηρεσίας έχει ήδη παραμετροποιιηθεί ώστε να επιτρέπει μόνο την ανάγνωση των αρχείων (όχι προσθήκη). Τα αρχεία που διαμοιράζονται στο ευρύ κοινό (public) θα μεταφερθούν σε μια νέα, στατική μορφή της υπηρεσίας στις 9/7/2014 για την διευκόλυνση των χρηστών που έχουν διαμοιρασμένο περιεχόμενο. Τα προσωπικά αρχεία θα διαγραφούν λίγο μετά αυτήν την ημερομηνία (23/7/2014).

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Σάββας Πασχαλίδης

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Αιτήσεις