Ανακοινώσεις

Ακαδημαϊκό Σύστημα Δωρεάν Διάθεσης Εμπορικού Λογισμικού και Υπηρεσιών (Microsoft Imagine Premium) για τα μέλη της Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τμήματος ΠΜ&ΜΤΓ

προστέθηκε στις 28-04-2014

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη συγχώνευση των τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας στο νέο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής και την ανανέωση της σύμβασης του νέου τμήματος με τη Microsoft, έχουν πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στο Ακαδημαϊκό Σύστημα Δωρεάν Διάθεσης Εμπορικού Λογισμικού και Υπηρεσιών Microsoft Imagine Premium (πρώην Dremaspark και MSDNAA) και τα μέλη (σπουδαστές και εκπαιδευτικό προσωπικό) της Κατεύθυνσης Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, που πριν σαν ξεχωριστό τμήμα δεν είχαν.

Η πρόσβαση μπορεί να γίνει απευθείας από την παρακάτω διεύθυνση:

http://imagine.civilgeo.teicm.gr

Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσβαση για τα μέλη του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ γίνεται από τη διεύθυνση:

http://imagine.informatics.teicm.gr

Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία και τον τρόπο πρόσβασης σ' αυτήν μπορείτε να βρείτε εδώ:

http://noc.teicm.gr/index.php?id=36

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Σάββας Πασχαλίδης

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Αιτήσεις