Ανακοινώσεις

Νέα υπηρεσία ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΕΙ Σερρών μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network - VPN)

προστέθηκε στις 13-12-2011

Η υπηρεσία ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΕΙ Σερρών μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network - VPN) προσφέρει τη δυνατότητα σε απομακρυσμένους χρήστες του ΤΕΙ Σερρών, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο αλλά βρίσκονται εκτός του δικτύου του ιδρύματος, να συνδεθούν με ασφαλή τρόπο στο δίκτυο του ιδρύματος και να χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να αναγνωρίζονται (βάσει της δικτυακής διεύθυνσης IP του υπολογιστή τους) ως προερχόμενοι από το ΤΕΙ Σερρών, με αποτέλεσμα να έχουν πρόσβαση σε όσες υπηρεσίες εξαρτώνται από αυτή την αναγνώριση. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών με αυτά που έχουν όταν συνδέονται στο δίκτυο μέσα από το campus.

Για την υλοποίηση της υπηρεσίας χρησιμοποιείται η τεχνολογία Secure Sockets Layer (SSL) με τη βοήθεια του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα OpenVPN.

Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας έχουν όλα τα μέλη του ΤΕΙ Σερρών που έχουν λογαριασμό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος (Ηλ. Γραμματεία, email κλπ.).

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Για τη σύνδεση στο δίκτυο του ΤΕΙ Σερρών μέσω VPN, πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

 • Εγκαταστήστε και εκτελέστε το πρόγραμμα OpenVPN

  Για Windows XP/Vista/7

  1. Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το λογισμικό OpenVPN Client με τις ειδικές ρυθμίσεις της υπηρεσίας VPN του ΤΕΙ Σερρών για Windows 2000/XP/Vista/7. Το εκτελέσιμο μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση http://noc.teiser.gr/openvpn_download.php. Το εκτελείτε και ολοκληρώνετε την εγκατάστασή του χωρίς να αλλάξετε τις default ρυθμίσεις.
  2. Εκτελείτε το πρόγραμμα "OpenVPN GUI".
  3. Κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο που εμφανίζετε στο system tray (κάτω δεξιά στην επιφάνεια εργασίας) και επιλέγετε "Connect".

  Για Linux

  • Για την χρήση του VPN από περιβάλλον Linux πρέπει πρώτα να γίνει εγκατάσταση του αντίστοιχου πακέτου 2.2.1 ή 2.1.4 της εφαρμογής από το site του openvpn (http://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html).  Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω του συστήματος διαχείρισης πακέτων λογισμικού της διανομής Linux που διαθέτετε είτε με απευθείας μεταγλώττιση (compile) και εγκατάσταση του πακέτου πηγαίου κώδικα που μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του OpenVPN.
   Ο πρώτος τρόπος είναι και ο προτεινόμενος καθώς πραγματοποιεί αυτόματα και την εγκατάσταση άλλων απαραίτητων πακέτων (dependencies) όπως η βιβλιοθήκη lzo.
   Εάν για οποιοδήποτε λόγο αποφασίσετε να εγκαταστήσετε το openvpn από τον πηγαίο κώδικα ακολουθείστε τις οδηγίες στο url http://openvpn.net/install.html.
  • Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του openvpn κατεβάστε το αρχείο ρυθμίσεων του ΤΕΙ Σερρών για Linux "openvpn-teiser-config-linux.tar" από τη διεύθυνση http://noc.teiser.gr/openvpn_download.php, και αποσυμπιέστε το περιεχόμενο του στον κατάλογο "/etc/openvpn".
  • Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης VPN εκτελέστε από κονσόλα (με root δικαιώματα):
   openvpn --config /etc/openvpn/client.ovpn
 • Όταν σας ζητηθoύν username και password δίνετε τα username και password που έχετε στον ιδρυματικό σας λογαριασμό (Ηλ. Γραμματεία, e-mail κλπ.)
 • Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.whatismyip.com για να επαληθεύσετε ότι έχετε αποκτήσει διεύθυνση ip του ΤΕΙ Σερρών (θα πρεπει να έχει τη μορφή 195.130.67.xxx).

Σημαντικό: Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows Vista/7, πρέπει να εκτελέσετε το πρόγραμμα OpenVPN GUI με δικαιώματα διαχειριστή (administrator) και σε κατάσταση συμβατότητας με Windows XP SP3.

Διαβάστε αναλυτικότερες οδηγίες για την εγκατάσταση και χρήση του OpenVPN:

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Σάββας Πασχαλίδης

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Αιτήσεις