Υπηρεσία Microsoft Imagine Premium

Αναφανδόν - Ακαδημαϊκό Σύστημα Δωρεάν Διάθεσης Λογ/κού

Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. και το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχουν με τριετή συνδρομή στο πρόγραμμα προσφοράς δωρεάν λογισμικού Microsoft Imagine Premium (πρώην DreamSpark και MSDNAA), μέσω του οποίου όλα τα μέλη και των δύο τμημάτων (Μέλη ΔΕΠ, Φοιτητές κ.λ.π.) μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο Imagine Premium (σχεδόν όλα τα προϊόντα της Microsoft εκτός από το Office). Σημειώνεται ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς όχι όμως για εμπορική χρήση.

Οι φοιτητές και τα μέλη του εκπαιδευτικού/ερευνητικού προσωπικού των παραπάνω τμημάτων έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα Imagine Premium μέσω του ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ (Ακαδημαϊκό Σύστημα Δωρεάν Διάθεσης Εμπορικού Λογισμικού και Υπηρεσιών) του ΕΔΕΤ στην διεύθυνση: https://grnet.gr/anafandon-microsoft-dreamspark/

Εναλλακτικά τα μέλη των τμημάτων μπορούν να μεταβούν απευθείας στην web πλατφόρμα kivuto (που παρέχεται από την εταιρεία http://www.onthehub.com/ με την οποία συνεργάζεται η Microsoft) που χρησιμοποιείται για τη διανομή του λογισμικού, στις παρακάτω διευθύνσεις:

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία θα πρέπει πρώτα να πιστοποιηθείτε ως δικαιούχοι. Η πιστοποίηση γίνεται με τη χρήση του username/password που έχετε αποκτήσει για το σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Ιδρύματος.

Η φιλοσοφία με την οποία είναι οργανωμένη η πλατφόρμα διανομής είναι όμοια με αυτή των e-shops (π.χ. amazon) με την διαφορά ότι δεν υπάρχει χρέωση για το λογισμικό που μπορείτε να «κατεβάσετε». Συγκεκριμένα, επιλέγετε το πακέτο που θέλετε να «κατεβάσετε» και από το kivuto λαμβάνετε το serial number του λογισμικού, ενώ σας αποστέλλεται και ένα e-mail με τα στοιχεία και το λογισμικό που ζητήθηκε να γίνει download. Η διαδικασία που αναφέρθηκε περιγράφεται αναλυτικά και στο kivuto.

Προϊόντα Λογισμικού του Microsoft Imagine

Στο Microsoft Imagene περιλαμβάνονται ενδεικτικά (τα πιο δημοφηλή) τα παρακάτω προϊόντα λογισμικού:

 • Windows 10
 • Access 2016
 • Project 2016
 • Visio 2016
 • Visual Studio 2015
 • Windows Server 2016
 • Expression Studio 4
 • XNA Game Studio 4
 • Windows 8.1
 • Windows 7
 • Access 2013
 • Project 2013
 • Visio 2013
 • SQL Server 2014
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Exchange Server 2010
 • Sharepoint Server 2010
 • SQL Server 2012
 • Microsoft Azure for Students

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και ελληνικές εκδόσεις των παραπάνω προϊόντων.

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Σάββας Πασχαλίδης

Η δημιουργία του site και πολλές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» (MIS 304280). Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Μακεδονία-Θράκη".

Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Εγχειρίδια χρήσης - Βοηθήματα
Αιτήσεις